Prodej spoluvlastnického podílu 1/36 na LV 291 k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Liberecký kraj

Nehmotný majetekNemovité věci

24.06.2024
15.07.2024

Koppa v.o.s., IČ: 254 28 578 se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, likvidační správce v řízení pozůstalosti po Pavlu Čechlovském

nabízí k prodeji Nemovité věci uvedené na listu vlastnictví č. 291 pro k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obec Hodkovice nad Mohelkou, jedná se spoluvlastnický podíl ve výši 1/36

 

Podmínky prodeje:

 • Prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do datové schránky likvidačního správce n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) LV 291  b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout likvidačnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít likvidační správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 15.7.2024 včetně, do DS nebo na email správce.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 20.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!