PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/4 NA BYTOVÉ JEDNOTCE, MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ, OBEC KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Značka: K/8140/2023

Cena: 230000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

29.04.2024
29.05.2024

V insolvenčním řízení sp. zn KSUL 79 INS 18264/2023 nabízí AKKRM insolvence, v.o.s., IČ: 061 77 263 coby insolvenční správce k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na bytové jednotce č. 365/1 – byt, zapsána na LV č. 2686, vymezené v budově v části obce Miřetice u Klášterce nad Ohří, č.p. 365, 366 – byt. dům stojící na parcele č. 380, zapsáno na LV č. 184 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je spoluvlastnický podíl o velikosti 471/20000 na společných částech domu v budově (položka č. 4 soupisu majetkové podstaty ze dne 21. 2. 2024 zveřejněného na listu B-4):

 

Jedná se o spoluvlastnický podíl 1/4 na bytové jednotce s dispozicí 2+1 o velikosti 57,86 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží na adrese Boženy Němcové 365 v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, Katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří s přímým přístupem k hlavní pozemní komunikaci. V lokalitě je dostačující vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody, v místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Bližší informace o bytové jednotce můžete nalézt v přiloženém znaleckém posudku.

Nemovitost je obývána spoluvlastnicí nemovitosti.

 

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Obvyklá cena stejného spoluvlastnického podílu byla znaleckým posudkem č. 056605/2023 vypracovaným zhotovitelem XP invest, s.r.o.-znalecká kancelář v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti oceněna na 230.000,- Kč. Inzerovaný spoluvlastnický podíl tak nebude prodán za cenu nižší než je na stejný podíl tytéž bytové jednotky stanovena tímto znaleckým posudkem.

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky.

 

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím kontaktního formuláře, v elektronické formě na email koutna@akkrm.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, nejpozději do 29. 5. 2024 (včetně).


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!