Prodej spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích v k. ú. Veselí -Předměstí

Značka: KSBR 40 INS 19392/2019

Cena: 530000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

13.04.2022
20.05.2022

Insolvenční správkyně dlužníků Jitka Švehlíková a Pavel Švehlík, sp. zn. KSBR 40 INS 19392/2019, nabízí k prodeji mimo dražbu tuto položku majetkové podstaty:

Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovitostech, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 8423, pro obec Veselí nad Moravou, kat. území Veselí – Předměstí:

– st. parc. č. 2505 (bez stavby) o vým. 14 m2

– pozemkové parcely č. 7774 o vým. 1609 m2, 7775 o vým. 1360 m2, 7776 o vým. 1653 m2, vše orná půda.

Cena obvyklá spoluvlastnického podílu dle znaleckého posudku znalce Ing. Františka Jevického, č. 2128/39/21 ze dne 21. 10. 2021, činí 530.000,- Kč. Posudek je přiložen.

Podmínky zpeněžení:

– prodej spoluvlastnického podílu na všech pozemcích současně

– prodej nejvyšší nabídce

– kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy na účet majetkové podstaty

–  zpeněžení a kupní cena podléhá souhlasu insolvenčního soudu – bez udělení souhlasu není insolvenční správce oprávněn kupní smlouvu uzavřít.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu, zrušit tuto nabídku ke zpeněžení či změnit její podmínky, a dále případě vyzvat zájemce o navýšení nabídnuté kupní ceny.

Podrobnější informace vám podá přímo insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková, tel. 606614681.

 

Nabídky prosím podávejte ve lhůtě do 20. 5. 2022 mailem k rukám insolvenční správkyně: stankova.ak@email.cz

Do předmětu mailu uveďte: sp. KSBR 40 INS 19392/2019

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!