PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/4 NA RD

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.01.2024
29.02.2024

Insolvenční správce:

Koppa v.o.s., insolvenční správce, Mozartova 679/21, 460 01 Liberec

Dlužník:                     

Josef Šaroun, sp.zn. KSHK 41 INS 3124 / 2023 

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

Nemovité věci uvedené na listu vlastnictví č. 408 408 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, kat. prac. Třebíč, kat. území Opatov na Moravě, jedná se spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na následujících nemovitých věcech:

 • pozemek parc. č. 61/2, o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 • Součástí je stavba: Opatov č.p. 206, rod. dům
 • Stavba stojí na pozemku p.č. 61/2

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – info@koppa.cz
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!