prodej spoluvlastnického podílu 1/6 na pozemcích (vinice) v k.ú. Zarazice, obec Veselí nad Moravou a v k.ú. Vnorovy

Značka: Vavrochová

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

Nemovité věci

04.08.2021
05.09.2021

Insolvenční správkyně dlužníka Alena Vavrochová, nar. 14.4.1979, Wolkerova 242, 783 65 Hlubočky – Mariánské Údolí

ins. řízení vedeno pod sp.zn. KSOS  14 INS 31929/2015 u Krajského soudu v Ostravě

nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji nejvyšší nabídce:

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. 2245 – vinice včetně podílu o velikosti 1/6 na příslušenství k pozemkové parcele, katastrální území Zarazice, obec Veselí nad Moravou,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6   na pozemku parc. č.  2487/71 – orná půda, podíl 1/6 na pozemku parc. č. 2500/53 – orná půda a podíl 1/6 na pozemku parc. č. 2555/34 – vinice,  včetně podílu o velikosti 1/6 na příslušenství k pozemkovým parcelám, katastrální území Vnorovy, obec Vnorovy

Podmínky prodeje:

 • Kupující nesmí být osoba uvedená v ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb.
 • Majetek bude prodán nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy, veškeré náklady s prodejem spojené jdou k tíži kupujícího

Další informace lze získat na tel. č. 554777407, 732213435 nebo na e-mailové adrese: insolvence.jancova@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 3.9.2021

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: insolvence.jancova@seznam.cz, případně do datové schránky ID: eacx5ka

Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny

 

 

 

Informace o zadavateli

Renáta Jančová insolvence.jancova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!