Prodej spoluvlastnického podílu 1/6 v k.ú. Rotava

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

04.05.2024
15.05.2024

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 66 INS 1543/2021 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku stavební parcela č. St. 358/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 531 (rod.dům) v části obce Rotava a spoluvlastnický podíl na pozemku o velikosti id. 1/6 k pozemku parcela č. 2076  ostatní plocha (jiná plocha), nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Rotava, obec Rotava, LV 409.

Spoluvlastnický podíl byl oceněn znaleckým posudkem na částku ve výši 201.000,- Kč. Znalecký posudek je dostupný na insolvenčním rejstříku oddíl B-6.

Podmínky nabídkového řízení:

1) Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

2) Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 15.5.2024 na email: prostejov@insolvenceok.cz

3) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené kupní ceny. Pozemky a stavba budou prodány tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné.

4) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

5) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

6) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek po vyslovení souhlasu ze strany zajištěného věřitele.

V případě zájmu o bližší informace zašlete požadavek na e-mail: prostejov@insolvenceok.cz

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!