PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 2/3 RODINNÉHO DOMU KORYČANY (okr. Kroměříž)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

07.03.2022
06.04.2022

Insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, IČ: 66246016, sídlem Ostružnická 325/6 Olomouc tímto jako insolvenční správce dlužníka, Karly Eremiášové, nabízí k prodeji v rámci probíhajícího insolvenčního řízení KSBR 33 INS 27342/2019 u Krajského soudu v Brně, tyto nemovitosti:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na pozemku parc. č. 1526 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Koryčany, č.p. 645 (objekt k bydlení), a
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na pozemku parc. č. 1527 (zahrada)

to vše zapsané na LV č. 118 pro k.ú. Koryčany, obec Koryčany, okres Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrálního pracoviště Kroměříž.

Nabídky v písemné formě doručte datovou zprávou, případně osobně či poštou na adresu insolvenčního správce: Mgr. Ivo Šotek, insolvenční správce, Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, a to nejpozději do 6.4.2022 včetně. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště), nabídku kupní ceny a časový horizont schopnosti úhrady kupní ceny. Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku s tím, že bude zohledněn i časový horizont schopnosti uhradit nabídnutou kupní cenu. Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Znalecký posudek ze dne 18.6.2020 tvoří přílohu tohoto inzerátu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!