Prodej spoluvlastnického podílu 205/3000 na byt. domu v Litoměřicích

Značka: KSUL 74 INS 22962/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

06.12.2021
21.02.2022

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 205/3000 na nemovitostech: pozemek parc. č. 790 o výměře 177 m2, součástí je stavba: Litoměřice –
Město, č. p. 271, bytový dům. Vše zapsáno na LV č. 4100 pro k. ú. Litoměřice. (fakticky se jedná 1/3 podíl na bytové jednotce 2+1 a tomu odpovídající podíl na společných částech domu)

Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 74 INS 22962/2017, dlužník Karel Ostermann, insolvenční soud vyslovil souhlas se zpeněžením spoluvlastnického podílu prodejem mimo dražbu.

Nabídky je aktuálně možno podávat do 21.2.2022 do 15:00 hod. (lhůta pro podání cenové nabídky prodloužena z důvodu zadání vypracování znaleckého posudku), a to písemně na adresu: Ing. Monika Fabrinská, Olšany u Prostějova 462, 798 14  Olšany u Prostějova a nebo emailem na: podatelna@alfains.cz (UPOZORNĚNÍ: nabídky zaslané na jiný email než podatelna@alfains.cz nebudou akceptovány!!!). V nabídce musí být uvedeno označení: Spoluvlastnický podíl Litoměřice.

Podmínky prodeje:

1) Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku, podané nabídky jsou závazné, nabídka na koupi musí obsahovat jméno a příjmení zájemce/název zájemce, r.č./IČ, bydliště FO/sídlo, nabídku kupní ceny.

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Spoluvlastnický podíl Litoměřice.

3) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu hradí kupující. Spoluvlastnický podíl bude prodán ve stavu jak stojí a leží.

4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!