Prodej spoluvlastnického podílu id. 1/6 k.ú. Kočín

Značka: KSCB 26 INS 10772/2018

Cena: 90000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

20.08.2020
07.09.2020

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6  k nemovitým věcem zapsaným na LV 420 pro k.ú. Kočín – pozemku stavební parcela č. St. 26, jehož součástí je stavba č.p. 31 (bydlení), pozemku pozemková parcela č. 615 zahrada.  Cena stanovena dle ZP na částku 90.000,- Kč. ZP na vyžádání možno doložit, případně zveřejněn na insolvenčním rejstříku. Nemovitost není zpřístupněna.

Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, požadovaná minimální kupní cena činí částku 90.000,- Kč.

Nabídky se podávají následujícím způsobem:

písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „int5cje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „lukacova@aklukacova.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
– Lhůta pro podání nabídek končí 7.9.2020.
– Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
– Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
– Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem dalšího jednání o uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
– Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení
– Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele

Cenové nabídky, případně jakékoli dotazy zasílejte na e-mail: lukacova@aklukacova.cz

Prohlídka nemovité věci možná po předchozí telefonické dohodě. Telefonní kontakt na správce 773 464 417, kontaktní osoba Mgr. Kateřina Lukáčová


Informace o zadavateli

Kateřina Lukáčová lukacova@aklukacova.cz Reální 172/2, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!