Prodej spoluvlastnického podílu k nemovitostem, k.ú. Malé Hradisko

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nehmotný majetek

28.10.2020
30.11.2020

Insolvenční správce dlužníka, paní Aleny Krahulcové, r.č. 605222/0944, bytem Hlavní 116, 793 99 Osoblaha, v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě – pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 20 INS 26129/2016, nabízí k prodeji formou soutěže o nejvhodnější nabídku koupě věc sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka za následujících podmínek:

1. Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 434 v k. ú. Malé Hradisko, okres Prostějov, a to pozemek p.č. 1120/32, pozemek p.č.1120/66, pozemek p.č.1120/85, pozemek p.č. 1179/13, pozemek p.č. 1291/13, pozemek p.č. 1457/22, pozemek p.č. 1711/6, pozemek p.č. 1714/, pozemek p.č. 1718/8, pozemek p.č. 1834.

2. Položka soupisu bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Minimální cena však musí činit 16.000 Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých).

3. Nabídka zájemce musí obsahovat cenu a být doručena v písemné podobě na adresu Mgr. Hana Hřebenářová, advokátka, Brno, Jaselská 14, PSČ 602 00 nebo elektronicky na emailovou adresu: hrebenarova@advokati.biz nejpozději do 20.11.2020. Zájemci s nejvyšší nabídkou bude skutečnost, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, sdělena do 7 dnů od vypršení lhůty pro podávání nabídek.

4. Nemovité věci odpovídají stavu dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Janem Šímou dne 10.07.2018. Kopie tohoto znaleckého posudku bude poskytnuta na základě vyžádání prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

5. Kupující nesmí být osobou uvedenou v ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

6. Kupující nese veškeré náklady spojené s převzetím nemovité věci a se zaplacením kupní ceny. Součástí kupní smlouvy bude ustanovení, dle kterého se kupující vzdává nároku z práv z vadného plnění.

7. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

8. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny předložené nabídky.

Další informace lze získat a případnou prohlídku dohodnout s insolvenčním správcem, Mgr. Hanou Hřebenářovou, tel. č. 545 216 095, email: hrebenarova@advokati.biz.

Informace o zadavateli

Hana Hřebenářová hrebenarova@advokati.biz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.05.2024 03.06.2024 Celá ČR 3750 Kč Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!