Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti – Horažďovice

Značka: KSPL 58 INS 14610/2020

Cena: 340000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

15.02.2021
31.03.2021

Společnost LIQUIDATORS v.o.s.,  jakožto insolvenční správce dlužníka Petra Černého, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 58 INS 14610/2020 nabízí k prodeji id. spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemky parc. St. 5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1133 m2, součástí je stavba: Svaté Pole, č.p. 5, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5; pozemky parc. 7/1 zahrada o výměře 1 793 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond; to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1700 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovice, obec Horažďovice vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Podmínky prodeje:

 • minimální kupní cena 340 000 Kč;
 • prodej nejvyšší nabídce;
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje odmítnout veškeré nabídky.

Veškeré informace o nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku, ve kterém jsou i fotografie nemovitosti. Vaše nabídky podávejte do 31. 3. 2021.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!