Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech

Značka: KSBR 31 INS 6683/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj

Nemovité věci

28.07.2020
28.02.2022

Insolvenční správkyně nabízí v rámci insolvenčního řízení č.j. KSBR 31 INS 6683/2019  prodeji mimo dražbu následující nemovité věci :

 • id. spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/14 na pozemku parc.č 958, jehož součástí je stavba č.p. 511, vše zapsáno na LV č. 1570  vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, k.ú. Mikulov na Moravě a obec Mikulov . Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá uvedeného podílu částku ve výši 140.000,- Kč.
 • id. spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/7 na pozemku parc.č . 959/1 – zahrada,  zapsán na LV č. 3484  vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, k.ú. Mikulov na Moravě a obec Mikulov . Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá uvedeného podílu částku ve výši 10.000,- Kč.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenční správkyní. Zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka se uskutečňuje v přímém prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce. Předložená nejvyšší nabídka se po přijetí předloží zástupci věřitelů a insolvenčnímu soudu ke schválení. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodejem nemovitých věcí zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitých věcech. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídku bez uvedení důvodů.

Veškeré náklady spojené s kupní smlouvou bude hradit kupující, úhrada kupní ceny a nákladů bude provedena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cenové nabídky prosím podávejte prostřednictvím e-mailu : santariusova@santariusova.cz  nebo na adresu insolvenční správkyně : JUDr. Ivana Santariusová, insolvenční správkyně, Stodolní 3/1293, 702 00 Ostrava.

Nabídku je nutno podat do 28.2.2022

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!