Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech zapsaných na LV 3856 a společných částech domu na LV 1898 k. ú. Poruba u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava Poruba

Značka: KSPA 53 INS 16608/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

25.05.2020
25.05.2021

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 347/54328 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 3856 pro k. ú. Poruba u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava Poruba a spoluvlastnický podíl o velikosti 390375/864249824 na společných částech domu Poruba č. p. 1012, 1013 a na pozemku p. č. 504 zapsaných na LV č. 1898 pro k. ú. Poruba u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava Poruba sepsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka Rostislava Lva pod sp.zn. KSPA 53 INS 16608/2019.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději před podpisem kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: veronika.spevakova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.06.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Poruba – R. Lev”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!