Prodej spoluvlastnického podílu na objektu k bydlení sloužícím jako bytový dům, k.ú. a obec Čáslav

Značka: KSPH 70 INS 12924/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.07.2021
20.08.2021

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Marie Hlaváčkové, nar. 10. 7. 1963, bytem Filipovská 574/6, 286 01 Čáslav (KSPH 70 INS 12924/2019).

Nabízeny k odkupu je následující nemovitý majetek dlužníka:

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 486/10000 na pozemku prac. č. St. 494/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměre 1087 m², jejíž součástí je stavba, č.p. 574, objekt k bydlení, zapsaný na listu vlastnictví č. 10150, vedeno pro katastrální území a obec Čáslav, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

 

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Marie Hlaváčkové případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 20. srpna 2021 včetně, a to písemně na adresu AK-KT insolvence v.o.s., insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužník Marie Hlaváčková“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci. V daném případě je stanovena minimální cenová nabídka, a to na částku 350.000,-Kč, úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

 

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese – sasinova@ak-kt.cz nebo na telefonu 731 487 792.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!