prodej spoluvlastnického podílu na pozemku

Značka: 220234

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

10.03.2023
31.05.2023

JUDr. Pavel Čížkovský, jako soudem ustanoveným likvidátor společnosti 5B Residence Eden IV/14 s.r.o. v likvidaci, IČ: 27116905, se sídlem Praha 7-Holešovice, Jankovcova 1569/2c, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 7565/14248754 na pozemcích č. parcel. 1107/2, 1107/3, 1108/2 vše ostatní plocha o výměře celkem 20 m2, vše v obci hlavní město Praha, katastrální území Vršovice. Nemovitosti jsou zapsána na LV č. 1053. Kupní cena musí být uhrazena  před uzavřením kupní smlouvy. Nabídky na uzavření kupní smlouvy s uvedení nabízené ceny  je třeba zaslat poštou na adresu insolvenčního správce: JUDr. Pavel Čížkovský, advokát, V Olšinách 2300/75, 10000 Praha 10. Na obálku uveďte „Residence Eden“ . Uzávěrka nabídek je dne 30.4.2023. Do toho dne musí být doručeny nabídky vyhlašovateli. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo nepřijmout jakoukoli z nabídek.

Bližší informace a specifikace předmětu prodeje a k podmínkám výběrového řízení budou poskytnuty na vyžádání  na mailu pavel@cizkovsky.cz.

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!