Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech nacházejících se v k.ú. Most II

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

27.05.2021
10.06.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku p. č. 3207/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku p.č. 3207/2; a dále na pozemku p.č. 3211/3 – ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 19156, k.ú. Most II, sepsané do majetkové podstaty dlužnice dlužníka Ing. Josefa Petráse, sp. zn. insolvenčního řízení KSUL 44 INS 35272/2014.

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka uvedené v oddíle č. I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 4. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– minimální kupní cena činí částku ve výši 245.000,- Kč

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu asistent@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi nemovitosti – Petrás”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 10.6.2021.

Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!