Prodej spoluvlastnického podílu na rekreačním objektu

Značka: MSPH 76 INS 6800/2020

Cena: 185355 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Kazín 224, Praha-Lipence, Česko

Kraj: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Nemovité věci

16.03.2022
01.05.2022

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 6800/2020 v souladu s pokynem zajištěného věřitele nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na stavbě č.e. 224, která stojí na pozemku parc. č. 1682 (LV č. 996), zapsáno na LV č. 808 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Lipence.

Nabízený spoluvlastnický podíl byl za účelem jeho zpeněžení oceněn znaleckým posudkem č. 5449-126/20 ze dne 12. 8. 2020, kterým byla obvyklá cena stavby jako celku stanovena na 185.355 Kč. V návaznosti na to je tedy minimální kupní cena nabízeného podílu na nemovitosti stanovena na výši 185.355 Kč.

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:
– zpeněžení bude uskutečněno mimo dražbu nejvyšší nabídce,
– insolvenční správce si vymezuje právo odmítnout jakoukoli nabídku,
– uzavření kupní smlouvy s konkrétním kupujícím je podmíněno souhlasem zajištěného věřitele s osobou kupujícího a kupní cenou.


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!