Prodej spoluvlastnického podílu o vel. id. 1/20 na nemovitosti v k. ú. Pardubice

Značka: KSPA 56 INS 13574/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Pardubice, Česko

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

08.11.2021
31.01.2022

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 56 INS 13574/2020 nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/20 na následujících nemovitostech:

– pozemek parc. č. st. 395/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zelené Předměstí č.p.1008, bydlení;
– pozemek parc. č. 2588/4, ostatní plocha, ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 2341 pro k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice.

Prodej spoluvlastnického podílu proběhne prodejem mimo dražbu, a to za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce,
 • minimální výše nabídky je 150.000 Kč,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky

Nabídky prosím zašlete nejpozději do dne 31. 1. 2022. Po tomto datu budou veškeré obdržené nabídky vyhodnoceny.

Informace o zadavateli

JK Insolv, v.o.s. JK Insolv, v.o.s. info@jkinsolv.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2022 21.06.2022 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR 9500000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 20.08.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!