PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 NA NEMOVITOSTECH – GARÁŽ

Značka: KSUL 45 INS 3673/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Janov, Litvínov, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.03.2021
30.09.2021

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. února 2020, č.j. KSUL 45 INS 3673/2020-A-7, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Alena Skramlíková, r. č. 605312/0920, bytem Litvínov, Čapkova 2034, PSČ 436 01 (dále jen „Dlužník“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 (dále jen „Insolvenční správce“). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. září 2020, č.j. KSUL 45 INS 3673/2020-B-9, soud schválil zprávu o přezkumu ze dne 22. 6. 2020, doručenou soudu dne 14. 8. 2020 a zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 17. 8. 2020 na č. l. B-4/13 insolvenčního spisu a zároveň schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. března 2021, č.j. KSUL 45 INS 3673/2020-B-20, soud souhlasil (i z pozice věřitelského orgánu) s tím, aby insolvenční správkyně TP Insolvence, v.o.s., IČO 03296636, zpeněžila prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 I. Z., nemovitý majetek, sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. I na č. d. B-5/7:
– spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech – poz. parc. č. st. 285/9, jehož součástí je stavba č. e. 100 (garáž), zapsané na LV č. 612 pro obec Litvínov, k. ú. Janov u Litvínova, Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most.

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:
• přímým prodejem mimo dražbu nejvýhodnější/nejvyšší nabídce
• kupní cena bude zaplacena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy
• insolvenční správkyně zveřejní nabídku prodeje na webu burzaspavcu.cz
• insolvenční správkyně upozorní případné zájemce na web burzaspavcu.cz

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu pavel.indrak@abc-insolvence.com, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!