PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/3 NA NEMOVITOSTI

Značka: KSPH 66 INS 25357/2020

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Poděbrady, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.11.2021
08.12.2021

TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 oo insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužnice Iveta Kůrková , narozena 30.3.1965, bytem Za Nádražím 67, 290 01 Poděbrady, vedené u Krajského soudu v Praze KSPH 66 INS 25357/2020, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu spoluvlastnický podíl spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k bytové jednotce č. 345/2 v budově č.p. 345 stojící na pozemku parc.č. St. 3230 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na společných částech domu č.p. 345 a pozemku parc.č. St. 3230 to vše zapsané na LV 4975 a 4183 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj , katastrální pracoviště Nymburk, pro k.ú. a obec Poděbrady (,,Nemovitost“) .

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • Nemovitost bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení kupní ceny a musí být zaslána písemně na adresu sídla insolvenčního správce či emailem na office@tpinsolvence.cz
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej Nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodu) odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládaní nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (725 245 800) či e-mailem office@tpinsolvence.cz

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!