Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 rodinném domu v obci Košťany, okres Teplice

Značka: 20-3234/22

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

02.11.2021
31.01.2024

Insolvenční správce dlužníka Tomáše Hübka, bytem Velvěty 73, 415 01  Rtyně nad Bílinou Sandry Hübkové, bytem Lindnerova 306/13, 417 42  Krupka (KSUL 91 INS 14474/2020) n a b í z í k prodeji z majetkové podstaty dlužníků majetek – spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na stavební parcele č. parc. 121 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 123 – rodinný dům, část obce Střelná, katastrální území Střelná, obec Košťany. Majetek bude prodán nejvyšší nabídce. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Nabídka musí být podána nejpozději do 31.1.2024, a to v listinné podobě doručené k rukám insolvenčního správce osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou). Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky. Bližší informace u insolvenčního správce: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!