Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4

Značka: KSUL 23 INS 10274/2019

Cena: 320000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Milešov, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.01.2021
30.09.2021

TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 oo insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníků: Silvie Martínková, narozená dne 10. 6. 1974, trvale bytem Mírové náměstí 35, 411 18 Budyně nad Ohří, Antonín Martínek, narozený dne 15. 6. 1971, trvale bytem Mírové náměstí 35, 411 18 Budyně nad Ohří, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 23 INS 10274/2019, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 37 o výměře 550 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 19, rodinný dům, Milešov; na pozemku parc. č. 65, o výměře 223 m 2, zahrada, to vše zapsáno na LV č. 19, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. Milešov u Lovosic, obec Velemín (dále jen ,,Nemovitost“). Součástí tohoto inzerátu je v příloze znalecký posudek k uvedené Nemovitosti.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • Nemovitost bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení kupní ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správce či emailem na office@tpinsolvence.cz
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej Nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodu) odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládaní nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (725 245 800) či e-mailem office@tpinsolvence.cz

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!