PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/9 NA NEMOVITOSTI

Značka: MSPH 88 INS 9162/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

15.07.2022
15.09.2022

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2019, č.j. MSPH 88 INS 9162/2019-A-6, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Ján Chalány, r. č. 620127/6323, bytem Praha 3, Sudoměřská 1921, PSČ 130 00 (dále jen „Dlužník“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 (dříve se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00) (dále jen ,,Insolvenční správce“).

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2019, č. j. MSPH 88 INS 9162/2019-B-9, soud schválil zprávu o přezkumu ze dne 28.8.2019, doručenou soudu dne 18.9.2019 a zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 26.9.2019 na č. l. B-5 insolvenčního spisu a zároveň schválil oddlužení Dlužníka plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty.

Předmět prodeje: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na následujících nemovitostech: pozemek parc. č. 266/14, pozemek parc. č. 2433, pozemek parc. č. 2447 a pozemek parc. č. 2499 zapsané na listu vlastnictví č. 149 pro obec Svatá, katastrální území Svatá. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. 

Městský soud v Praze v působnosti věřitelského výboru souhlasí s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu dle návrhu Insolvenčního správce, založeného v insolvenčním spise a
zveřejněného v insolvenčním rejstříku jako dokument B-26, a to za podmínek:

– shromáždění veškerých Insolvenčnímu správci došlých nabídek ke dni prodeje a následného výběru té nejvýhodnější,
– úhrada kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy k rukám Insolvenčního správce.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.09.2022 30.10.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 31.10.2022 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 11.11.2022 Moravskoslezský kraj 6347000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 30.11.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!