Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č.1512/1 v k.ú. a obci Doubice

Značka: M/7745/2021

Cena: 52000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Doubice, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nehmotný majetek

06.06.2022
26.06.2022

AKKRM insolvence, v.o.s., IČ 06177263, coby insolvenční správce nabízí v souladu s pokynem insolvenčního soudu ke koupi v rámci zpeněžování majetku v insolvenčním řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn KSUL 89 INS 9517/2021 následující položku sepsanou do majetkové podstaty v oddílu I. nemovitý majetek pod č. 5:

-spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 1512/1 nacházející se v obci a kat. území Doubice.

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 52.000,-Kč

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nebo její úhrada bude zajištěna jiným vhodným způsobem,

– prodávající není plátcem DPH,

– veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí a zajišťuje kupující,

– věc je prodávána, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné její vady,

 

Prohlídka nemovitosti bude umožněna pouze v případě zájmu a po předchozí dohodě s insolvenčním správcem. Znalecký posudek zašleme na vyžádání.

Nabídky nechť jsou podávány v elektronické formě na email lacinova@akkrm.cz, případně poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno.

 

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 26. 6. 2022 včetně.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!