Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na nemovitostech zapsaných na LV č. 265 k.ú. Dohalice z majetkové podstaty dlužníka Ladislava Dvořáčka

Cena: KSHK 41 INS 9611 / 2019 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

22.04.2022
31.05.2022

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA LADISLAVA DVOŘÁČKA (SP. ZN. KSHK 41 INS 9611 /2019) NABÍZÍ K PRODEJI SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/6 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 265 K.Ú. DOHALICE, KONKRÉTNĚ SE JEDNÁ O TYTO NEMOVITOSTI:

– pozemek p.č. 235/37 – trvalý travní porost

Prodej bude probíhat dle pokynu zajištěného věřitele, a to za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: sara.bohackova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.5.2022. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Dvořáček – LV č. 265 k.ú. Dohalice”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!