Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 na nemovitostech v k. ú. Píšťany, zapsaných na LV 525

Značka: M/7789/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Píšťany, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

10.01.2022
31.01.2022

AKKRM insolvence, v.o.s., IČ 06177263, coby insolvenční správce nabízí v souladu s pokynem insolvenčního soudu ke koupi v rámci zpeněžování majetku v insolvenčním řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 63 INS 14782/2021 následující položku sepsanou do majetkové podstaty v oddílu I. nemovitý majetek pod č. 2:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/7 na nemovitostech v katastrálním území a obci Píšťany, zapsaných na LV 525:

– pozemek parc. č. 45/37 – ostatní plocha, o výměře 236 m2,

– pozemek parc. č. 45/49 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 2.280 m2,

– pozemek parc. č. 100/76 – orná půda, o výměře 1.695 m2

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nebo její úhrada bude zajištěna jiným vhodným způsobem,

– prodávající není plátcem DPH,

– veškeré náklady spojené s prodejem hradí a zajišťuje kupující,

– věc je prodávána jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné její vady,

 

Prohlídka prodávaných nemovitostí bude umožněna pouze v případě zájmu a po předchozí dohodě s insolvenčním správcem. Znalecký posudek zašleme na vyžádání.

Nabídky nechť jsou podávány v elektronické formě na email lacinova@akkrm.cz, případně poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno.

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 31. 1. 2022 včetně.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!