Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id 1/8 na bytové jednotce v k.ú. Šlapanice u Brna

Značka: SI 21/22

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

19.10.2023
20.11.2023

Slezská insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníka Vlastimila Virčíka, se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov, IČ 08239428 v rámci ins. řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 54 INS 4756/2022 nabízí k prodeji mimo dražbu následující nemovitý majetek:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na bytové jednotce č. 1494/9, byt, v budově Šlapanice, č.p. 1493, 1494, byt. dům na parcele č. 2755/2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 53/8000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 2755/1 – orná půda, 2755/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno – venkov, obec Šlapanice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov na LV 4250 (jednotka) a LV 3160 (dům a pozemek)

Prodej bude uskutečněn za splnění těchto podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce za kupní cenu ve výši minimálně 445.000,- Kč
 • kupní cena musí být složena před podpisem smlouvy na účet majetkové podstaty
 • veškeré náklady související s přepisem vlastnického práva ponese kupující

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo dalších spoluvlastníků, jelikož spoluvlastnictví bylo založeno v pozůstalostním řízení. Toto předkupní právo ostatních spoluvlastníků trvá do 28.12.2023 (viz § 1124 odst. 1 OZ).

Nabídky je třeba doručit písemně do sídla insolvenčního správce nebo emailem na adresu office@slezskainsolvencni.cz  nejpozději do 20.11.2023. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré zaslané nabídky.

 

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!