PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI ID. 1/8 NA NEMOVITOSTECH (POZEMKY) ZAPSANÝCH NA LV. Č. 1432, K.Ú. kYNŠPERK NAD OHŘÍ

Značka: Šimková - pozemky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

30.03.2023
01.05.2023

Společnost CLMZ Insolvence, v.o.s., se sídlem Trojanova 18, Praha 2, jako insolvenční správce dlužníka Šimková Kateřina

nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti:

 • ideální 1/8 vzhledem k celku pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1139/3, trvalý travní porost, zapsáno na LV č. 1432, výměra 2691 m2,
 • ideální 1/8 vzhledem k celku pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1139/7, vodní plocha, zapsáno na LV č. 1432, výměra 5 m2

Vše v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov.

Nabídky lze podávat písemně na adresu insolvenčního správce CLMZ Insolvence v.o.s., Trojanova 18, 120 00  Praha 2 nebo elektronicky na email: platenikova@clmz.cz , a to do 30.4.2023.

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), nabízenou kupní cenu a označení insolvenčního spisu  „KSPL 20 INS 20902 / 2020 – pozemky“.

 

– Prodej nejvýhodnější nabídce.

– Zaplacení kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy. 

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

– Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu.


Informace o zadavateli

platenikova@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!