Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/8 na nemovitostech zapsaných na LV č. 561 k.ú. Letovice -garáž z majetkové podstaty dl. Dariny Dittrichové

Značka: KSBR 33 INS 8036 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

14.05.2021
31.07.2021

Insolvenční správce dlužnice Dariny Dittrichové v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajské soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS 8036 / 2015 nabízí k prodeji níže uvedené spoluvlastnické podíly na nemovitostech:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/8 na nemovitostech zapsaných na LV č. 561 k.ú. Letovice – pozemek p.č. 398, jehož součástí je stavba bez č.e./č.p. – garáž

Spoluvlastník, který vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 561 k.ú. Letovice – pozemek p.č. 398, jehož součástí je stavba bez č.e./č.p. – garáž, je ochoten zpeněžit tento podíl zájemci, který odkoupí výše uvedený podíl, a to mimo insolvenční řízení. V případě zájmu o odkup správce předá kontakt na právního zástupce tohoto spoluvlastníka.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • přímý prodej nejvýhodnější nabídce;
 • v případě prodeje osobám blízkým bude před prodejem udělena soudem osobám blízkým k jejich řádné žádosti výjimka dle ust. § 295 odst. 3 IZ;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • minimální nabídková cena vychází z ceny obvyklé v místě a čase;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví nemovitosti hradí kupující.

Vaše nabídky zasílejte na email: sara.bohackova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.7.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: ,, Nabídka – Darina Dittrichová”

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!