PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI IDEÁLNÍ 1/4 NA NEMOVITOSTECH NA LV č. 299 v k.ú. KŘINICE, OKRES NÁCHOD

Značka: KSHK 33 INS 24512/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

01.12.2021
31.07.2022

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Miloslava a Jany Machových, vedeném pod sp. zn. KSHK 33 INS 24512/2020: Předmět prodeje

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 pozemků na LV 299: trvalý travní porost parcela číslo 97 vše v kat. území Křinice, okres Náchod, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

  Podmínky prodeje:

 • Prodej v rámci insolvenčního řízení, rozhoduje nejvyšší nabídka
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
 • Správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 31.7. 2022.

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!