PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI 1/2 NA POZEMKU K.Ú. JANOV U KRNOVA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

11.09.2020
31.12.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitosti v obci Janov, z majetkové podstaty dlužníků Josef a Vasiliki Petrákovi, sp. zn. KSOS 34 INS 16749 / 2019.

Předmět prodeje:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 380 o výměře 135 m2 (zahrada), zapsané na LV 162, k.ú. Janov u Krnova, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!