Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 k bytové jednotce č. 824/4 o dispozici 2+1 zapsané na LV č. 2378 pro k.ú. Vamberk a spoluvlastnického podílu ve výši id. 11/880 ke společným částem domu a pozemku zapsaných na LV č. 2370 pro k.ú. Vamberk.

Značka: INS 049/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

04.09.2020
09.11.2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovité věci sepsané do soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. KSPA 56 INS 29339/2015, kdy předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 k nemovitým věcem zapsaných na listu vlastnictví č. 2378 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro kat. území a obec Vamberk, a to k byt. jednotce č. 824/4,  nacházející se v domě č.p. 823, 824 Vamberk, vystavěném na pozemku parcelního čísla st. 801/1 – zastavěná plocha a nádvoří. Předmětem převodu je dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 11/880 ke společným částem domu a pozemku, a to k domu č.p. 823, 824 Vamberk, vystavěném na pozemku parcelního čísla st. 801/1 a k pozemku parcelního čísla st. 801/1.

Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 9. 11 .2020, a to písemně na adresu: M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy nebo mailem na: milan.svab@aksvab.cz.

Prohlídka není garantována, jelikož nemovité věci užívá třetí osoba.

Předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, uzavření kupní smlouvy je podmíněno souhlasem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

Informace o zadavateli

M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy milan.svab@m-svab.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!