PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/2 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 1185 a další (níže uvedeno), K. Ú. Škvorec, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKa Jana Moravce, SP. ZN.: MSPH 90 INS 13352/2020

Značka: MSPH 90 INS 13352/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

01.03.2023
01.04.2023

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/2 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 1185,  k. ú. Škvorec, resp. dle dále:

 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví číslo 1185 pro obec Škvorec,  byt, číslo jednotky 7/30, vymezený v budově Škvorec č. p. 7, na stavební parcele číslo parcelní 118/1 v katastrálním území Škvorec,

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/32 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví číslo 1154 pro obec Škvorec, tj. 1/32 rozestavěné jednotky číslo 7/102, vymezené v budově Škvorec č. p. 7, na stavební parcele číslo parcelní 118/1 v katastrálním území Škvorec (parkovací místo),

spoluvlastnický podíl ve výši id. 11449/1986912 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví číslo 942 (LV bytového domu) pro obec/k.ú. Škvorec:

         – tj.: – se spoluvlastnictvím ve výši id. 11449/1986912 stavební parcely číslo parcelní 118/1 o celkové výměře 3058 m2

                 – se spoluvlastnictvím ve výši id. 11449/1986912 ostatní plochy číslo parcelní 1385 o celkové výměře 578 m2

                – se spoluvlastnictvím ve výši id. 11449/1986912 společných částí domu Škvorec č. 7 na stavební parcele číslo parcelní 118/1 v katastrálním území Škvorec.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz (položky soupisu majetkové podstaty uvedené v části I. Nemovitý majetek) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

 

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 1.4.2023 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – Moravec Jan”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!