Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k nemovitým věcem zapsaných na LV č. 560 pro k.ú. Vojkovice u Židlochovic a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 k nemovitým věcem zapsaných na LV č. 557 pro k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Značka: INS 207/2019/V

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

02.09.2020
31.10.2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovité věci sepsané do soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS 20324 / 2019, kdy předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k nemovitým věcem zapsaných na listu vlastnictví č. 560 vedeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov pro kat. území Vojkovice u Židlochovic, obec Vojkovice, a to k pozemku parcelního čísla 630/8 zahrada a k pozemku parcelního čísla 630/9 ostatní plocha a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 k nemovitým věcem zapsaných na listu vlastnictví č. 557 vedeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov pro kat. území Vojkovice u Židlochovic, obec Vojkovice, a to k pozemku parcelního čísla 630/31 zahrada a k pozemku parcelního čísla 630/58 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 69, Vojkovice.

Znalecký posudek je přiložen v příloze.

Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 31. 10 .2020, a to písemně na adresu: M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy nebo mailem na: milan.svab@aksvab.cz.

Prohlídka není garantována, jelikož nemovité věci užívá třetí osoba.

Předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, uzavření kupní smlouvy je podmíněno souhlasem Krajského soudu v Brně.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.


Přílohy:

Informace o zadavateli

M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy milan.svab@m-svab.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!