Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na nemovitostech – Orná půda

Značka: KSUL 74 INS 21201/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.06.2020
22.06.2021

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na nemovitostech zapsaných na LVč. 159; Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice; Knínice u Boskovic; Pozemek p.č. 4056 – orná půda sepsaného v soupisu majetkové podstaty dlužnice Romany Hnízdilové pod sp.zn. KSUL 74 INS 21201/2019

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději před podpisem kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: veronika.spevakova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.07.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi orné půdy – Romana Hnízdilová”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!