PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

14.02.2024
15.04.2024

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16.2.2022, č.j. KSCB 26 INS 2526/2022-A-5, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položky č. 1 a 2 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSCB 26 INS 2526/2022-B-3, a to formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku.

Položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32 na pozemku parc. č. 4146/5, orná půda, o výměře 4478 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, kat. úz. Troubky nad Bečvou, obec Troubky, na LV 1917

Položka č. 2 – spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32 na pozemku parc. č. 4142/14, orná půda, o výměře 6934 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, kat. úz. Troubky nad Bečvou, obec Troubky, na LV 1929

Insolvenční správce uvádí, že bližší informace a podmínky pro podání nabídek jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!