PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKŮ

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

20.02.2024
22.04.2024

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. prosince 2018, č.j. KSUL 70 INS 17252/2018–A–13, byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem Dlužníků byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Praha, Opatovická 159/17, PSČ 110 00, Okres Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položky č. 1-3 soupisu majetkové podstaty Dlužníků.

položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku evidovaném jako parcela registru „C“ parc. č. 75/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 71 m2, jehož součástí je stavba, č.p. 90, kat. území Šávoľ, okres Lučenec, obec Šávoľ, na LV 66.

položka č. 2 – spoluvlastnický podíl o velikosti 3/96 na pozemku evidovaném jako parcela registru „C“ parc. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1266 m2, kat. území Šávoľ, okres Lučenec, obec Šávoľ, na LV 63

položka č. 3 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/54 na pozemku evidovaném jako parcela registru „C“ parc. č. 467, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 198 m2, a pozemku evidovaném jako parcela registru „C“ parc. č. 468, zahrada, o výměře 155 m2, kat. území Parchovany, okres Trebišov, obec Parchovany, na LV 144

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Předmět prodeje je prodáván tak jak stojí a leží.

Nabídku na odkup výše uvedených spoluvlastnických podílů lze zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.czs uvedením předmětu: KSUL 70 INS 17252/2018 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!