PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

26.02.2024
11.03.2024

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.06.2019, č.j. KSUL 69 INS 8800/2019–A–13, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Praha, Opatovická 159/17, PSČ 110 00, Okres Praha.

Insolvenční správce Dlužníka nabízí k prodeji položku č. 3 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty Dlužníka.

Položka č. 3 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty Dlužníka – spoluvlastnický podíl o velikosti 747/25364 na pozemku parc. č. 2760, ostatní plocha, o výměře 706 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, kat. úz. Chomutov II, obec Chomutov, na LV 6310.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Předmět prodeje je prodáván tak jak stojí a leží.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také do dne 11.3.2024 zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.czs uvedením předmětu: KSUL 69 INS 8800/2019 – nabídka – spoluvlastnický podíl.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!