Prodej spoluvlastnického podílu z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

21.03.2022
30.04.2022

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.3.2020, č.j. MSPH 76 INS 3860/2020-A-10, byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníků byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníků, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 76 INS 3860/2020-B-5.

Položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 856 m2, jehož součástí je stavba Skůry, č.p. 50, bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 68, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, kat. území Skůry, obec Hobšovice, na LV 140

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: MSPH 76 INS 3860/2020 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!