Prodej spoluvlastnického podílu z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

28.03.2022
28.05.2022

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2021, č.j. KSOS 22 INS 23104/2020-A-12, byl zjištěn úpadek dlužníka, na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSOS 22 INS 23104/2020-B-4.

Položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. St. 85, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1128 m2, jehož součástí je stavba Oldřichovice, č.p. 213, rod. dům, pozemku parc. č. St. 1158, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, pozemku parc. č. 1091/1, zahrada, o výměře 2261 m2, pozemku parc. č. 1092/1, trvalý travní porost, o výměře 1751 m2, pozemku parc. č. 1094/2, zahrada o výměře 146 m2 a pozemku parc. č. 1094/3, zahrada, o výměře 45 m 2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kat. území Oldřichovice u Třince, obec Třinec, na LV 84

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSOS 22 INS 23104/2020 – nabídka.


Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!