PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Značka: KSBR 27 INS 11612/2020-B-29

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nový Bydžov, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

27.04.2022
05.06.2022

Soud:                              Krajský soud v Brně pod č.j. KSBR 27 INS 11612/2020

Insolvenční správce:  JUDr. Eva Mlčochová, insolvenční správce,

U Stadionu 994/26, 568 02 Svitavy

Dlužník:                      Milena Lukáčiková, nar. 2.7.1962,

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji – NEMOVITÉ věci

– kat. území a obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové

Jedná se o spoluvlastnický podíl id. 1/10 na nemovitých věcech:

 • č. st. 743 o výměře 224 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Nový Bydžov, č.p. 1586, bydlení,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 743,

Stavební objekt: č.p. 1586, Ulice: Dr. F. L. Riegra

 • č. 240/11 o výměře 97 m2 – zahrada, zemědělský půdní fond,

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na LV 2192.

Pozemky tvoří jeden funkční celek, jsou položené v obci.

 

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán po souhlasu insolvenčního soudu zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 5.6.2022 včetně, na adresu, do DS nebo na email insolvenčního správce.

Kontakt: tel. 731 569 923, DS: nzvya6n, e-mail: mlcochova@akmlcochova.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Eva Mlčochová mlcochova@akmlcochova.cz U Stadionu 994/26, Svitavy, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!