Prodej spoluvlastnického podílu z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

10.05.2022
10.06.2022

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4.7.2019, č.j. KSHK 41 INS 11573/2019-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníků byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníků, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSHK 41 INS 11573/2019-B-7.

Položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc. č. St. 415, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1044 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kat. úz. Čáslav, obec Čáslav, na LV 2684.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSHK 41 INS 11573/2019 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!