Prodej spoluvlastnického podílu z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.02.2022
30.04.2022

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.10.2015, č.j. KSCB 25 INS 15111/2015-A-12, byl zjištěn úpadek dlužníka, na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSCB 25 INS 15111/2015-B-3.

Položka č. 1 soupisu majetkové podstaty – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na pozemku parc. č. 1245/1, ostatní plocha, o výměře 1339 m2, na pozemku parc. č. 1245/3, ostatní plocha, o výměře 612 m2, na pozemku parc. č. 1245/4, ostatní plocha, o výměře 334 m2, na pozemku parc. č. 1248/2, ostatní plocha, o výměře 186 m2, na pozemku parc. č. 1248/3, ostatní plocha, o výměře 25 m2, na pozemku parc. č. 1251/1, ostatní plocha, o výměře 1880 m2, na pozemku parc. č. 1251/3, ostatní plocha, o výměře 69 m2, na pozemku parc. č. 1251/4, ostatní plocha, o výměře 119 m2, na pozemku parc. č. 1251/5, ostatní plocha, o výměře 435 m2, na pozemku parc. č. 1404/1, lesní pozemek, o výměře 182596 m2, na pozemku parc. č. 1404/2, ostatní plocha, o výměře 892 m2, na pozemku parc. č. 1404/3, ostatní plocha, o výměře 206 m2 a na pozemku parc. č. 1408 lesní pozemek, o výměře 44462 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, kat. úz. Žďár u Nové Včelnice, obec Žďár, na LV 972.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSCB 25 INS 15111/2015 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!