Prodej spoluvlastnických podílů k nemovitostem mimo dražbu

Značka: KSPH 61 INS 12314 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

20.08.2020
31.08.2021

Insolvenční správce dlužníka: Černická Jitka, Tolarova  806, Kamenice, RČ: 735329/0208, Černický Roman, Studené  87, Jílové u Prahy – Studené, RČ: 690606/0051, vedené pod sp. zn. KSPH 61 INS 12314 / 2016, nabízí k prodeji z majetkové podstaty dlužníků:

 • ideální 1/12 nemovitých věcí: pozemek parc. č. 733/1 – orná půda o výměře 3977 m2, v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, okres Praha-východ, zapsaný na listu vlastnictví č. 2153 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,
 • ideální 1/3 nemovitých věcí: pozemky parc. č. 732/2 – trvalý travní porost o výměře 1820 m2, parc. č. 732/8 – ostatní plocha o výměře 242 m2, parc. č. 734/3 – orná půda o výměře 83 m2, parc. č. 736/6 – trvalý travní porost o výměře 3244 m2, v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, okres Praha-východ, zapsaný na listu vlastnictví č. 2307 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,
 • ideální 1/12 nemovitých věcí: pozemek parc. č. 1049/75 – trvalý travní porost o výměře 1397 m2, v katastrálním území Sulice, obec Sulice, okres Praha-východ, zapsaný na listu vlastnictví č. 384 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,
 • ideální 1/12 nemovitých věcí: pozemek parc. č. 212/19 – orná půda o výměře 7817 m2, v katastrálním území Kostelec u Křížků, obec Kostelec u Křížků, okres Praha-východ, zapsaný na listu vlastnictví č. 230 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,
 • ideální 1/96 nemovitých věcí: pozemek parc. č. 210/1 – ostatní plocha o výměře 1126 m2, v katastrálním území Kostelec u Křížků, obec Kostelec u Křížků, okres Praha-východ, zapsaný na listu vlastnictví č. 201 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s převzetím předmětu prodeje a převodem hradí kupující

– předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573.

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@clmz.cz

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!