PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA ROZESTAVĚNÝCH NEBYTOVÝCH JEDNOTKÁCH V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA KOVOLIKA STAINLESS, a.s., sp. zn. KSBR 30 INS 19687 / 2021

Značka: KSBR 30 INS 19687 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Bednářova 645/1, 619 00 Brno - Horní Heršpice

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

23.11.2022
31.07.2023

Insolvenční správce dlužníka KOVOLIKA STAINLESS, a.s., sp. zn. KSBR 30 INS 19687 / 2021 nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly na rozestavěných nebytových jednotkách č. 645/18, č. 645/20, č. 645/21, č. 645/22 a č. 645/23 včetně příslušenství a podílu o velikosti 7060/99944, 3525/99944, 6826/99944, 2580/99944 a 3240/99944 na společných částech domu a pozemcích p.č.1063/5, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 161 m2 a p.č.1063/6, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 142 m2, vše zapsáno na LV č.1373, č.1783 a č.1276 pro k.ú. Horní Heršpice v bytovém domě na adrese Bednářova 645/1, 619 00 Brno – Horní Heršpice, dále soupis majetkové podstaty ze dne 16.02.2022 zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod B – 3.

Nabídka na odkoupení spoluvlastnických podílů na předmětných nebytových jednotkách nezahrnuje spoluvlastnický podíl na p.č. 1063/1, ostatní plocha zapsáno na LV č. 85 pro k.ú. Horní Heršpice, jenž tvoří příjezdovou cestu a která je ve vlastnictví třetí osoby. Po dohodě s vlastníkem parcely je možné odkoupit spoluvlastnický podíl ke každému spoluvlastnickému podílu za částku ve výši 150.000,- Kč. Prodej spoluvlastnických podílů proto proběhne na základě dvou Kupních smluv o prodeji a koupi věcí nemovitých s insolvenčním správcem a dále vlastníkem zmíněné příjezdové cesty.

Prodej probíhá za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce s tím, že je nutné brát v úvahu minimální stanovenou cenu dle tabulky v příloze této inzerce;
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ondrej.grunwald@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.07.2023. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – KOVOLIKA STAINLESS, a.s. ”. V samotném znění nabídky je nutné uvést označení spoluvlastnického podílu (např. B2).

Plánek parkovacích jednotek a tabulka minimálních kupních cen jsou součástí příloh této inzerce


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!