Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech v kat. úz. Svinná u Brocné, okres Rychnov nad Kněžnou

Značka: KSHK 33 INS 24512/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.03.2022
15.04.2022

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí k prodeji následující spoluvlastnické podíly na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníků Miloslava a Jany Machových, vedeném pod sp. zn. KSHK 33 INS 24512/2020:

Předmět prodeje:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/36 pozemku na LV 158: trvalý travní porost parcelní číslo 912
 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/36 pozemků na LV 236 stavebních parcel čísla 11/1 a 11/2 (způsob využití: společný dvůr) a ostatní plocha parcelní číslo 915

      vše v kat. území Svinná u Brocné, okres Rychnov nad Kněžnou, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Podmínky prodeje:

 • Prodej v rámci insolvenčního řízení, rozhoduje nejvyšší nabídka
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
 • Správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 15.4.2022

 

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!