PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH V KAT. ÚZEMÍ SVINNÁ U BROCNÉ, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Značka: KSHK 33 INS 24512/2020

Cena: 100000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

01.12.2021
15.04.2022

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí k prodeji následující spoluvlastnické podíly na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníků Miloslava a Jany Machových, vedeném pod sp. zn. KSHK 33 INS 24512/2020:

Předmět prodeje:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 pozemků na LV 132: vodní plocha parcelní čísla 268/4 a 349/7, lesní pozemky parcelní čísla 274/1, 274/2 a 319/2, trvalý travní porost parcelní číslo 275 a orná půda parcelní číslo 319/3

    vše v kat. území Svinná u Brocné, okres Rychnov nad Kněžnou, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

 

Podmínky prodeje:

 • Prodej v rámci insolvenčního řízení, rozhoduje nejvyšší nabídka
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
 • Správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 15.4.2022

 

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!