Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech

Značka: KSHK 33 INS 14042/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

11.03.2020
28.02.2022

Insolvenční správkyně nabízí v rámci insolvenčního řízení č.j. KSHK 33 INS 14042/2017 k prodeji mimo dražbu následující nemovité věci :

 • id. spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/108 na pozemku parc.č 1279/1 – orná půda o výměře 4.332 m2 zapsaném na LV č.685, pro k.ú. Opočno pod Orlickými horami, obec Opočno, vedeno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou . Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá uvedeného podílu částku ve výši 1.003,- Kč.
 • id. spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/108 na pozemku parc.č 1279/2 – zast.plocha a nádvoří o výměře 643 m2 zapsaném na LV č.1987, pro k.ú. Opočno pod Orlickými horami, obec Opočno, vedeno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou . Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá uvedeného podílu částku ve výši 149,- Kč.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenční správkyní. Zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka se uskutečňuje v přímém prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce. Předložená nejvyšší nabídka se po přijetí předloží zástupci věřitelů a insolvenčnímu soudu ke schválení. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodejem nemovitých věcí zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitých věcech.

Cenové nabídky prosím podávejte prostřednictvím e-mailu : santariusova@santariusova.cz  nebo na adresu insolvenční správkyně : JUDr. Ivana Santariusová, insolvenční správkyně, Stodolní 3/1293, 702 00 Ostrava.

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!