PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH V K.Ú. NEDRAHOVICE, OKRES PŘÍBRAM

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

30.03.2020
30.03.2021

insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech z majetkové podstaty dlužníka: Jiří Papež spis. zn.  KSPH 77 INS 16625 / 2016

pol. č. 2 – 1/13 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 92/12,  457 m2 orná půda, LV 34, k.ú. Nedrahovice

pol. č. 3 – 2/26 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 485/6,  7m2 vodní plocha, LV 38, k.ú. Nedrahovice

pol. č. 4 – 1/7 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 133/16,  792 m2 orná půda, LV 40, k.ú Nedrahovice

pol. č. 5 – 2/28 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 440/11,  427 m2 orná půda,LV 41, k.ú. Nedrahovice

pol. č. 6 – 1/10 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 635/3, 602 m2 ostatní plocha a pozemek parc.č. 635/5 621 m2 ostatní plocha, LV 42, k.ú. Nedrahovice

pol. č. 7 – 2/8 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 485/13,  150 m2 trvalý travní porost, LV 253, k.ú. Nedrahovice

pol. č. 8 – 2/26 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 485/22, 408 m2 trvalý travní porost, LV 506, k.ú. Nedrahovice

pol. č. 9 – 2/26 podíl na pozemku, pozemek parc.č. 440/15, 39 m2 orná půda a pozemek parc.č. 485/21 192 m2 trvalý travní porost, LV 519, k.ú. Nedrahovice

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!