PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ V K.Ú. Lupenice v řízení sp. zn. MSPH 79 INS 21484 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Lupenice

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

06.02.2023
07.03.2023

ADF IS v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Eduard Mrvečka, IČ: 03666174, RČ: 801023/0272, trvale bytem Praha 8, V Zahradách 528/13, PSČ 180 00, v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 21484 / 2021, nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly sepsané v majetkové podstatě dlužníka a označené pod pořadovým číslem n1, n2.

IS nabízí k prodeji:

 • podíl o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 3152, trvalý travní porost, vše zapsáno na LV 319, v k.ú. a obec Lupenice, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 • podíl o velikosti 1/16 na pozemku p.č. 714/2, zahrada, o výměře 242 m2, vše zapsáno na LV 123, v k.ú. a obec Lupenice, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek
– mimo dražbu přímým prodejem,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat, a to i bez uvedení důvodu.
– věci se prodávají jak stojí a leží a kde se nacházejí
Pro bližší informace a podání nabídek: insolvence@adfis.cz
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 7. 3. 2023 vč.
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

office@adfis.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!